еднаква шанса за сите. израдувај некој денес.

ДОНИРАЈ КОМПЈУТЕР

ШТО Е ДОНИРАЈ КОМПЈУТЕР?

Донирај компјутер е непрофитерска невладина организација чија цел е секое семејство во Македонија да има по барем еден компјутер бидејки компјутерот е потребна алатка за учење, а не луксуз. Веќе 6 години се вршат донации на половни компјутери низ територијата на цела Македонија и на над 1500 семејства им е обезбеден компјутер. 

„Компјутерот е алатка без која не може да се учи и да се биде поврзан со светот на информациите„

– Борче Стаменов

 

СО МАЛ ТРУД, МОЖАМ Многу да помогнам

ХУМАНИТАРНА ДЕЈНОСТ

 

Со пандемијата на Корона вирусот сега, повеќе од било кога порано има ученици на кои им е потребен компјутер за да можат да ја следат online наставата. 

Заедно можеме повеќе

Придружи се на акцијата

#DONIRAJKOMPJUTER

ИНТЕРВЈУА

#DONIRAJKOMPJUTER

НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ